ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Footshop s.r.o

üzleti társaság, Pobřežní 667/78, 186 00, Praha 8, Česká republika

székhellyel,azonosítószám 24288128

a Prágai Városi Bíróság cégjegyzékében, a C részleg 192700 sz. bejegyzés alatt nyilvántartásba vett, az alábbi címszó alatt: árueladás on-line üzlet közvetítésével, amely a https://www.footshop.hu/ internetcímen került működtetésre. Leányvállalata Footshop , 1052 Budapest, Kristóf tér 4. adószám : 26230214-2-41

Ezek az üzleti feltételek (a továbbiakban, mint „üzleti feltételek“) a Footshop s.r.o. üzleti társaság, Pobřežní 667/78 székhelyű, azonosító szám: 24288128, a cégjegyzékbe a Prágai Városi Bíróság 192700 rovatának C bejegyzésében (a továbbiakban mint „eladó“megállapítja a felek adás-vételi szerződéséből (a továbbiakban, mint „adás-vételi szerződés“) eredő kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1751 1.bekezdés, 89/2012 sz. 1 törvénye (a továbbiakban, mint „Polgári Törvénykönyv “) alapján, amely az eladó és egy másik fizikai személy ((a továbbiakban, mint „vevő“), között jött létre az eladó internetes üzletének közvetítésével. Az internetes üzletet az eladó a www.footshop.hu weboldalon (a továbbiakban, mint „weboldal“)üzemelteti, a weboldal felületén (a továbbiakban, mint „üzlet weboldal felülete“).

I. Bevezető rendelkezések

I.1. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azon esetekre, amikor az eladótól vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az árut vállalkozói tevékenysége keretein belül vagy saját, önálló szakmájának részeként rendeli meg.

I.2. A feltételektől eltérő rendelkezéseket a vételi szerződés tárgyalja. Az adásvételi szerződésben szereplő eltérési szabályok az irányadók a Szerződési Feltételek rendelkezései felett.

I.3. Az üzleti feltételek rendelkezései az adás-vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adás-vételi szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelven kerültek kiállításra. Az adás-vételi szerződés megkötésére lehetőség van magyar nyelven.

I.4. Az Általános Szerződési Feltételek és azok alkotóelemeinek szövege az Eladó által a törvényeknek megfelelően egyoldalúan módosítható vagy kiegészíthető. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Vevőnél a Szerződési Feltételek vagy azok részeinek új változatának hatálybalépése előtt merültek fel.

II. Felhasználói fiók

II.1.    A Vevő weboldalon történő regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet a felhasználói felülethez. A Vevő a felhasználói felületről tudnak áruk megrendelni (a továbbiakban: felhasználói fiók).

II.2.    Amennyiben az üzlet webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

II.3.    A weboldalon történő regisztráció és az áruk megrendelése során a Vevő köteles pontos és valódi adatokat szolgáltatni. A Vevő köteles minden változtatás után frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

II.4.    A Vevő által a regisztráció során megadott adatokat kötelező és választható mezőkre osztják. A kötelező mezők az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges adatok. A nem kötelező mezőket a Vevő önként megadhatja az eladónak, és ezek az önkéntesen szolgáltatott adatok növelhetik az eladó kényelmét a szerződés teljesítése során, vagy felhasználhatják a Vevő személyre szabására az üzleti üzenetek jobb megcélzása érdekében.

II.5.    A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.

II.6.    A Vevő nem jogosult a felhasználói fiók harmadik fél számára történő használatára.

II.7.    Az Eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a Vevő nem használja felhasználói fiókját 2 évnél hosszabb ideig, vagy ha a Vevő megsérti a vételi szerződésből fakadó kötelezettségeit (ideértve a Általános Szerződési Feltételeket is), vagy ha az Eladó megváltoztatja a technológiáit oly módon, hogy nem kompatibilis az előző rendszerrel.

II.8.    A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan rendelkezésre áll, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek karbantartására, valamint harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek karbantartására.

II.9. Az Eladó nem vállal felelősséget az ügyfélfiók működéséért, és fenntartja a jogot a felhasználói fiók funkcionalitásának előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

III. Kommunikáció az adásvételi szerződés megkötése előtt a Vevővel, aki a Fogyasztó

III.1. Azoknak a vevőknek, akik szerződéses kapcsolatot kívánnak kötni az eladóval, az eladó közli azokat az információkat, amelyeket a vevő a dokumentumban talál:

- „Kommunikáció a vételi szerződés megkötése előtt

III. 2. Ezenkívül az eladó a következő dokumentumok tartalmát bocsátja a Vevő rendelkezésére:

- „Fizetés és szállítás

- „Reklamáció

- "Adatvédelmi irányelvek"

III. 3. A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy a vételi szerződés megkötése előtt elolvasta ezeket a feltételeket, valamint a III.2. Cikkben felsorolt dokumentumokat a jelen Általános Szerződési Feltételekben.

IV. Az adás-vételi szerződés megkötése

IV.1. Az üzlet internetes felületén elhelyezett áruk prezentációja információs jellegű és eladó nem köteles adás-vételi szerződés megkötésére az adott árut illetően. A Polgári Törvénykönyv (NOZ – Nový občanský zákoník) § 1732 2. bekezdése nem alkalmazandó.

IV.2. Az üzlet internetes felülete tartalmazza az információkat a termékről, beleértve az egyes termékek árait és a termék visszaküldésének költségét, amennyiben az adott terméket természetéből adódóan nem lehetséges a szokásos postai úton visszaküldeni. A termék ára az ÁFA-val és az összes kapcsolódó díjjal együtt kerül feltüntetésre. Az árak mindaddig érvényesek, míg az üzlet weboldal felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy individuális feltételekkel kössön adás-vételi szerződést.

IV.3.    Az üzlet internetes felülete a csomagolással és szállítással kapcsolatos költségeket is tartalmazza.

IV.4. Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti az üzlet internetes felületén található megrendelő nyomtatványt. A megrendelő nyomtatvány az alábbiakról tartalmaz információkat:

   i. a megrendelt áruról (a megrendelt árut a vevő az elektronikus bevásárlókosárba „helyezi“);

   ii. zaz áru vételárának fizetési módját, adatokat a megrendelt áru szállítási módjáról;

   iii. információt az áru szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban, mint „megrendelés“).

IV.5. A megrendelést a vevő a „Megrendelés megerősítése“ gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek feltételezi. A megrendelés kézhezvételét követően az eladó haladéktalanul visszaigazolja elektronikus postával a kézbesítést, a vevő által a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott címre (a továbbiakban, mint „a vevő elektronikus címe“).

IV.6. Az eladónak a megrendelés természetétől függően (áru mennyisége, vételár, szállítás feltételezett költsége) mindig jogában áll felkérni a vevőt a megrendelés további megerősítésére (pl.: írásban vagy telefonon).

IV.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés átvételével (elfogadás) jön létre, amelyet az eladó a vevőnek elektronikus postával küld meg, a vevő elektronikus postacímére.

IV.8. A vevő beleegyezik a távkommunikációs eszközök használatába a szerződés megkötésekor. A szerződés megkötésével összefüggő távkommunikációs eszközök használata révén felmerült költségeket (internetes kapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő viseli, mivel ezek a költségek nem térnek el az alapdíjaktól.

IV.9 Az eladó fenntartja az árumegrendelés törlésének jogát, amennyiben az áru a szokásos ár kevesebb, mint 10 %-áért vagy kevesebb, mint 300 Ft-os áron került eladásra (a szállítás költsége nem tekintendő a termék árának).

IV.10   Az eladó fenntartja az árumegrendelés törlésének jogát, amennyiben az árura több, mint egy kedvezményes kupon lett érvényesítve.

V.A termék ára és a fizetési feltételek

V.1.    A termék árát és a szállítással kapcsolatos költségeket az adás-vételi szerződés szerint a vevő a megrendelés befejezésekor felkínált módokon térítheti meg. A termék árát mindig lehetséges lesz banki átutalással, utánvétellel az áru átvételekor és legalább egy további online fizetési eszközzel, az aktuális elérhetőség szerint megtéríteni.

V.2. A vételárral együtt a vevő köteles eladónak a csomagolással és szállítással kapcsolatos költségeket is megtéríteni a megállapodás szerinti összegben. Amennyiben másként nem kerül feltüntetésre, a továbbiakban a vételár alatt az áru kézbesítésével kapcsolatos költség is értendő.

V.3. Az eladó nem igényel a vevőtől előleget vagy egyéb hasonló térítést. Ez nem érinti az üzleti feltételek IV.6. pontjának rendelkezéseit az áru vételárának előre fizetésére vonatkozó kötelezettséget illetően.

V.4. Készpénzes vagy utánvétellel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételárat a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül kell megtéríteni.

V.5. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles a vételárat a megadott változó szimbólummal (VS) együtt megtéríteni. Nem készpénzes fizetés esetén vevő vételár térítésére vonatkozó kötelezettsége abban a pillanatban kerül teljesítésre, amint a megadott összeget jóváírják az eladó számláján.

V.6. Az eladónak jogában áll a vételár teljes összegének megtérítését kérni még az áru vevő részére történő megküldése előtt, különösen abban az esetben, ha a vevő oldaláról nem érkezik további visszaigazolás a megrendelést illetően (3.6. pont). A Polgári Törvénykönyv § 2119 1. bekezdésének rendelkezése nem alkalmazandó.

V.7. Az eladó által vevő számára nyújtott esetleges kedvezményeket nem lehet egymással kombinálni.

V.8. Amennyiben a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos vagy az általánosan kötelező jogszabályok előírják, a fizetést illetően eladó az adás-vételi szerződés alapján adóbizonylatot – számlát – állít ki a vevő számára. Az eladó ÁFA fizető. Az adóbizonylatot – számlát – eladó a vételár megtérítése után állítja ki és elektronikus formában a vevő elektronikus címére küldi meg.

V.9.   A bevétel nyilvántartási törvény értelmében eladó köteles vevő számára vásárlási nyugtát kiállítani. Ugyanakkor köteles online nyilvántartásba venni a beérkezett bevételt az adóhatóságnál; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

VI.Visszalépés az adás-vételi szerződéstől

VI.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1837 szerint nem lehet az adás-vételi szerződéstől visszalépni többek között az olyan áru leszállításától, amely a vevő kívánsága szerint vagy az ő személye részére került módosításra, az adás-vételi szerződéstől és a gyorsan romlandó áru leszállításától, amely a kézbesítést követően visszavonhatatlanul keveredik más árukkal, az adás-vételi szerződéstől a lezárt csomagolású áru leszállításától, amelyet a vevő a csomagolásból eltávolított és higiéniai okokból nem lehetséges a visszaküldése és az adás-vételi szerződéstől a hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program leszállításától, amennyiben az eredeti csomagolásuk nem sértetlen.

VI.2. Amennyiben nem a VI.1. cikkelyben szereplő vagy más esetről van szó, amikor nem lehet az adás-vételi szerződéstől visszalépni, a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1829 1. bekezdés értelmében a vevőnek jogában áll az adás-vételi szerződéstől visszalépni, mégpedig az áru átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, amennyiben az adás-vételi szerződés tárgyát többféle áru vagy tartozék leszállítása képezi, ez a határidő az utolsó szállítmány átvételének napjától számítandó. Az adás-vételi szerződéstől való visszalépést az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell eladó számára megküldeni. Az adás-vételi szerződéstől való visszalépésre vevő felhasználhatja a formanyomtatványt, amelyet ITT tölthet le. Az adás-vételi szerződéstől való visszalépést a vevő az eladó üzletének címére vagy az elektronikus postacímére help@footshop.hu küldheti.

VI.3. Az adás-vételi szerződéstől való visszalépés esetén az üzleti feltételek VI.2. cikkely értelmében az adás-vételi szerződést a kezdetektől törlik. Az árut az eladó részére az adás-vételi szerződéstől való visszalépés elküldésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül vissza kell küldeni. Amennyiben vevő visszalép az adás-vételi szerződéstől, a vevő viseli az áru az eladó részére történő visszaküldésének költségeit, abban az esetben is, ha az árut természetétől fogva azt nem lehet szokásos postai úton visszaküldeni.

VI.4. Az adás-vételi szerződéstől való visszalépés esetén az üzleti feltételek 5.2. cikkelye szerint eladó a szerződéstől való visszalépéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a vevőtől beérkezett pénzeszközöket vevő részére. Az utánvétellel fizetett áru összege bankszámlára kerül visszafizetésre, a többi esetben ugyanolyan módon kerülnek visszatérítésre, mint amilyen módon eladóhoz a vevőtől beérkezett. Az eladó szintén köteles a vevő általi teljesítést visszatéríteni, már az áru vevő általi visszaküldésekor vagy egyéb más módon, amennyiben ezzel vevő egyetért és a vevőnek ezáltal nem keletkezik további költsége. Amennyiben vevő visszalép az adás-vételi szerződéstől, eladó nem köteles a beérkezett pénzeszközöket vevő részére visszatéríteni azelőtt, hogy vevő az árut visszaküldi vagy igazolja, hogy az árut eladónak elküldte.

VI.5.  Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az áruk utolsó szállításának napjától kezdődik. A vételi szerződés elállását az eladónak kell megküldeni a VI.3. Cikkben meghatározott határidőn belül. és VI.4. A vásárlási szerződéstől való visszalépéshez. A vásárlási szerződéstől való elállást a Vevő az eladó telephelyének címére vagy az eladó e-mail címére, a help@footshop.hu címre küldheti.

VI.6.   A VI.3. Cikk szerinti vásárlási szerződéstől való elállás esetén. vagy VI.4. pontjában foglaltaknak megfelelően, az adásvételi szerződést a kezdetektől felmondják. Az árut a szerződés visszavonásának az eladónak történő megküldésétől számított tizennégy (14) napon belül vissza kell adni az eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor a Vevő viseli az áru eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árut nem lehet a szokásos postai úton visszaadni.

VI.7.    A Szerződésből a VI.3. Cikknek megfelelő elállás esetén az Eladó a beszerzési szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Vevőtől kapott összeget. Szállításkor készpénzzel való fizetés esetén a pénzeszközök bankszámlára kerülnek visszatérítésre, más esetekben ugyanolyan módon, ahogy a Vevő a fizetést teljesítette. Az Eladó köteles a Vevő által fizetett összeget is visszatéríteni az áruk Vevő általi visszaküldésekor, vagy más módon, ha a Vevő hozzájárul ahhoz, és a Vevőt terhelő további költségek nélkül. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszatéríteni a kapott összeget a Vevőnek, mielőtt a Vevő visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldték az eladónak.

VI. 8. A VI.4. Cikk szerinti szerződéstől való elállás esetén (szerződéses elállás) esetén a Vevő jogosult az áruk vételárának visszatérítésére (az esetleges további költségek vagy az eladó igényeinek levonása után) a vevőtől kapott pénzeszközök tizennégy (14) napon belüli visszatérítésével a vételi szerződéstől, vagy kredit vagy utalvány útján történő elállást a visszaküldött áruk beszerzési árának értékében, amely felhasználható termékek további megvásárlásához a boltban vagy az eladó online áruházában.

VI.9  Abban az esetben, ha a VI.3. vagy VI.4. pontjának végrehajtása az eladó Cseh Köztársaság területén kívüli értékesítési pontján keresztül (az eladó szerződéses partnere) történik, az eladó nem köteles azonnal megfizetni a Vevő részére pénzeszközöket, vagy utalványt (jóváírást) kiállítani. Ebben az esetben a Vevő köteles 14 napon belül értesíteni az Eladót a bankszámlaszámáról (IBAN), amelyre a pénzeszközök átutalásra kerülnek. Kupon (jóváírás) esetén a Vevő 14 napon belül értesíti az Eladót arról a levelezési vagy e-mail címről, amelyre az utalványt el kell küldeni.

VI.10. Az Eladó jogosult az árukkal szemben felmerült károkkal kapcsolatos panaszt ellensúlyozni a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó igényével szemben.

VI. 11. Azokban az esetekben, amikor a Vevőnek joga van elállni a vételi szerződéstől, az Eladónak jogában áll bármikor is elállni a vételi szerződéstől, amíg a Vevő nem veszi át az árut. Előleg fizetés esetén az eladó a vételárat vagy annak részét ugyanúgy visszaküldi, ahogyan azt megkapta, vagy a Vevő bankszámlájára, az Eladó döntése alapján. Az eladó jogosult az e cikk szerinti eljárást alkalmazni, különösen az áruk árának nyilvánvaló hibája esetén.

VI.12. Ha a Vevőnek ajándékot adnak az árukkal együtt, akkor az Eladó és a Vevő között létrejött ajándékszerződés azzal a feltétellel kötődik, hogy ha a Vevő visszavonul a vételi szerződéstől, akkor az ajándékszerződés érvényét veszti, és a Vevő köteles az árut, a kapott ajándékkal együtt, vissza kell adnia az Eladónak. Ha az ajándék visszaadása nem lehetséges, az Eladó az ajándék szokásos árának megfelelő pénzbeli kompenzációra jogosult.

VI.13. Az Eladó fenntartja a jogot az áruk megrendelésének visszavonására, amelyekre több árengedményt alkalmaztak, vagy ha a már kedvezményes árukra 20%-ot meghaladó kedvezményt alkalmaznak.

VII. Áruszállítás és kézbesítés

VII.1.   Abban az esetben, ha a szállítás módja a vevő külön kérésére kerül megállapodásra, a vevő viseli az ezzel a közlekedési móddal kapcsolatos kockázatot és az ehhez kapcsolódó esetleges többletköltségeket.

VII.2.    Az eladó az adás-vételi szerződés szerint köteles az árut a vevő által a megrendelésben megadott helyre leszállítani, vevő pedig köteles az árut átvenni a kézbesítéskor. Amennyiben vevő nem veszi át az árut a kézbesítéskor, az eladó jogosult a postaköltség és a felmerült költségek megtérítésére 2 500 Ft (azaz: kettőezer-ötszáz forint) átalányösszegben és emellett eladónak jogában áll az adás-vételi szerződéstől visszalépni. Ha vevő nem veszi át az árut a kézbesítéskor, a továbbiakban eladónak jogában áll őt a megbízhatatlan ügyfelek listájára helyezni (a továbbiakban, mint „blacklist“), mely értelmében minden blacklist-en szereplő személy további vásárlás esetén köteles előre fizetni a megrendelt áruért, annak elküldése előtt.

VII.3. Abban az esetben, ha a vevő oldalán keletkezett okból szükséges az árut ismételten vagy más módon kézbesíteni, mint ahogy a megrendelésben szerepelt, vevő köteles az újbóli kézbesítésből, illetve a másik szállítási módból eredő költségeket megtéríteni.

VII.4. PAz áru szállítótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét, s bármely hiba esetén a szállítót haladéktalanul értesíteni. Abban az esetben, ha a csomagolás épségének megsértése a csomagba történt illetéktelen behatolásról tanúskodik, vevőnek nem kell a csomagot a szállítótól átvennie. A későbbi reklamáció nem lesz figyelembe véve.

VII.5. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áru szállítását illetően az eladó külön szállítási feltételei módosíthatják, az eladó kibocsátása esetén. A szállítási és egyéb információk az alábbi címen kerültek feltüntetésre: https://www.footshop.hu/hu/content/5-fizetes-es-szallitas

VIII. Hibás teljesítés jogkövetkezményei

VIII.1.   A Szerződő Feleknek a hibás teljesítésből eredő jogokra és jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok az irányadók.

VIII.2. Az eladó felel vevőnek azért, hogy az áru az átvételkor hibátlan legyen. Az eladó különösen azért felel vevőnek, hogy abban az időpontban, amikor vevő az árut átvette:

   i. az áru olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyekben a szerződő felek megállapodtak, amennyiben a megállapodás hiányzik, úgy olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyeket az eladó vagy a gyártó leírt vagy amelyeket a vevő az áru természetére és a reklámra vonatkozóan elvárt;

   ii. az áru megfelel azon céloknak, amelyeket az eladó feltüntet vagy amely célokra az ilyen típusú árukat rendszerint használják;

   iii. az áru megfelel az eredeti minőségnek vagy a kivitelezésnek, a jóváhagyott mintának, ha a minőséget vagy kivitelezést a jóváhagyott minta vagy az eredeti áru szerint határozták meg

   iv. az áru a megfelelő mennyiségben, mértékben és tömegben van;

   v. az áru megfelel a jogi előírásoknak.

VIII.3. Az üzleti feltételek 7.2 cikkelyében feltüntetett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített hibás árukra, amelyeknél alacsonyabb árat állapítottak meg a szokásos használatból eredő elhasználódás miatt, a használt árunál a hibára, amely az általános használatnak és elhasználódásnak megfelelő mértékű, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett vagy az az áru természetéből adódik.

VIII.4. Ha az átvételtől számított hat hónapon belül hiba merül fel, azt úgy tekintik, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a hibából eredő jogának érvényesítésére, amely a fogyasztási cikkeknél jelenik meg az átvételtől számított 24 (huszonnégy) hónapon belül.

VIII.5. A hibás teljesítésből eredő jogokat a vevő az eladó telephelyének címén érvényesítheti, ahol a reklamáció fogadása lehetséges, figyelembe véve az eladott áruk választékát vagy adott esetben az eladó székhelyén vagy vállalkozásának helyén.

VIII.6. A felek további jogait és kötelezettségeit az eladó hibás teljesítésből eredő felelősségére vonatkozóan az eladó reklamációs szabályzata tárgyalja.

IX.  Szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

IX.1. Vevő tulajdonjogot szerez az árura az áru teljes vételárának megfizetésével.

IX.2. Az eladót nem köti a vevővel szemben magatartási kódex a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1826 1. bekezdés e) pontja értelmében.

IX.3. Az adás-vételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezésére a Magyar Kereskedelmi Felügyelet (Fogyasztóvédelmi felügyelet) az illetékes, székhelye: Budapest, József krt. 6, 1088, Magyarorszóag, internetcíme: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

IX.4. Az eladó a vállalkozói engedély alapján jogosult az áru értékesítésére. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hivatal végzi el a hatáskörén belül. A személyes adatok felügyeletét az Adatvédelmi Hivatal (Úřad pro ochranu osobních údajů) végzi el. A Magyar Kereskedelmi Felügyelet (Fogyasztóvédelmi felügyelet) behatárolt terjedelemben többek között felügyeli a fogyasztóvédelmi 634/1992 sz. törvény módosított változatának betartását is.

IX.5. A vevő ezáltal átvállalja magára a változó körülmények kockázatát a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1765 2. bekezdésének értelmében.

X. Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

X.1.    Azáltal, hogy a vevő/az üzlet weboldal felületének látogatója (a továbbiakban, mint „vevő/látogató“) meglátogatja az eladó üzletének weboldal felületét, kapcsolatba lép eladóval a szociális médián keresztül vagy eladónak egyéb módon megadja az adatait (a versenyeken való részvételt vagy az üzlet internetes felületén közzétett akciók meglátogatását beleértve) ezáltal ez a személy megerősíti, hogy elolvasta az ezen üzleti feltételekben szereplő rendelkezéseket a személyes adatvédelemről.

X.2.  Az eladó a vevő személyes adatainak és az üzlet weboldal felületére látogatók adatainak a kezelője.

X.3.    Adatokat a vevő személyéről kizárólag a vevőtől szerzünk. Az eladó nem szerez semmiféle adatot a vevőről egyéb külső forrásokból, kivéve az üzlet webfelületén tett látogatás során megadott adatokat.

X.4.    A személyes adatok, melyeket vevő/látogató megad eladónak az alábbiakat tartalmazhatják:

a) adat a vevő személyéről: név, vezetéknév; e-mail cím; telefonszám; információ a bankszámláról; vevő neme; születési dátum; levelezésben megadott adatok; adatok aktualizációja, amelyeket az eladónak megadott;

b) adatok az üzlet webfelületére látogatókról az IP címtartományon belül; felhasználói név; részletek a fizetésről; rendelési előzmények; a domain név és az ország, amely az adatkérést küldi; a böngésző típusa és verziója; a böngésző kiegészítők típusai és verziói; operációs rendszer és platform; adat a látogatásról, az URL oldalak címét is beleértve, amelyek az üzlet webfelelütére vezetnek, az üzlet webfelelületén keresztül vagy az üzlet webfelületéről (a dátumot és időt is beleértve), bizonyos oldalak látogatásának időpontját és időtartamát, adat az interakcióról az oldallal (pl.: böngészés, klikkelés és az egér mutatójának elhelyezkedése, az oldalak elhagyásának módja, adatok a forgalomról, adatok az elhelyezkedésről és egyéb szolgáltatások vagy letöltések kérésekor megadott további adatok;

c) adat a termékről, melyet eladó nyújt vevőnek: a termékszolgáltatáshoz szükséges adatok (beleértve a számlanyitási nyomtatvány adatait, részleteket a megrendelésről, rendelési előzményeket, adatokat a fizetéshez, kézbesítési címet, szállítási követelményeket és korlátozásokat, üzleti hivatkozásokat és adóinformációkat); adatok az ügyfélszolgálathoz és adatok az ügyfélkapcsolat kezeléséhez és marketinghez;

d) ha az eladóval történő kapcsolatfelvételhez vagy információ szerzéséhez az eladó termékéről a vevő a szociális médiát használja, adatokat a szociális média profilról (beleértve az eladóval a Facebook-on, Instagram-on és Twitter-en történő kommunikáció preferálását) és adatokat, amelyeket vevő/látogató közzétesz az eladó profilján, amely az eladó vállalkozásával összefügg;

e) amennyiben látogató/vevő meglátogatja az eladó rendezvényét, fotóit és videófelvételeit az eseményről (melyről a rendezvényen résztvevők is informálva lesznek a rendezvény folyamán).

ADATOK FELHASZNÁLÁSA

X.5.   

Az eladó a következő okokból gyűjti, használja és tárolja a fenti személyes adatokat:

 

Ha a látogató / vevő meglátogatja a bolt webes felületét:

 

a. lehetővé tegye a bolt webes felületének elérését és használatát;

b. technikai támogatás nyújtása;

c. a vevő / látogató által megkövetelt információk és szolgáltatások biztosítása;

d. a nyújtott szolgáltatások és az üzlet webes felületének biztonsága;

e. információ tárolása a Látogató / Vevő preferenciáiról az üzlet webes felületének testreszabásához;

f. ismételt hozzáférés esetén a bolt webes felületének látogatójának felismerése;

g. áruk vagy szolgáltatások megrendeléseinek feldolgozása;

h. az üzlet webes felületének fejlesztése és karbantartása, valamint a bolt webes felületére vonatkozó forgalmi statisztikák összeállítása.

 

Ez az információ a lehető leginkább anonim lesz, és a Vevőt / Látogatót nem lehet azonosítani az összegyűjtött adatok alapján. Ezt az információt legfeljebb 30 napig tárolhatja.

 

Ha az eladó árukat vagy szolgáltatásokat nyújt a Vevőnek:

 

a. megrendelt áruk vagy szolgáltatások biztosítása céljából (ideértve a megrendelések megerősítésének és feldolgozásának, az ügyfélszámlák, az adók és költségek kezelésének, a számlázásnak és az adósságok behajtásának a képességét);

b. az eladott árukkal vagy nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés vagy probléma megoldása céljából, ideértve a Vevőnek a személyes adatainak gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával, illetve a másolatok biztosításával kapcsolatos kérdéseit, azoknak az adatoknak a számát, amelyeket az eladó a Vevő személye számára kezel.

 

Az a) és b) levélben meghatározott adatokat az eladó megőrzi 5 éves általános archiválási időszak alatt.

 

Ha a Vevő marketing célból hozzájárult az Eladóhoz, akkor az Eladó feldolgozza a Vevő személyes adatait marketing ajánlatok vagy üzleti üzenetek e-mailek formájában történő elküldéséhez, információkat szolgáltatva az eladó termékeiről és szolgáltatásairól, valamint hirdetési üzenetekről.

Az eladó számára a marketing célú személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás 5 évig érvényes, de legkésőbb a vevő hozzájárulásának visszavonására.

Ha a Vevő vevőfiókot hozott létre az eladó mellett, az eladó az X.5.2. És X.5.3. Cikk keretein belül feldolgozza a Vevővel kapcsolatos személyes adatokat.

Az ügyfélszámlán megadott adatokat az eladó azért kezeli, amíg a Vevő regisztrálja az Eladó ügyfélét, az ügyfélszámla megszűnéséig. Ezt követően az ügyfélszámláról származó adatokat csak ésszerű ideig tárolják, csak az alapvető azonosítási adatok és az ügyfélszámla törlésének okait vagy az operatív előlegek részét képező adatok adatait tekintve.

 

Az eladóval kapcsolatos összes eljárás, törvény és rendelet betartása céljából.

 

Az eladó törvényes jogainak gyakorlása vagy védelme céljából.

A SZEMÉLYES ADATOK HASZNÁLATÁNAK JOGI ALAPJA

X.6.   A személyes adatok használatának jogi alapja, amely a jelen személyes adatvédelemről szóló cikkelyben leírásra került a következő:

a) az eladó számára a személyes adatok feldolgozása bármely a vevő által kötött szerződésből eredő kötelezettségének teljesítéséhez szükséges (például a megrendelés elintézéséhez, a webfelület használatára vonatkozó feltételek betartására);

b) a személyes adatok felhasználása elengedhetetlen az eladó jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez (például adatszolgáltatás az adóhatóság részére);

c) amennyiben az (a) vagy (b) lehetőség sem alkalmazható, a személyes adatok felhasználása az eladó jogos érdekeihez szükséges (pl.: üzlet webfelületének üzemeltetése; szolgáltatások és termékek nyújtása a vevő számára, fizetések teljesítése és fogadása).

X.7.    A személyes adatok különleges kategóriáját az eladó csak akkor veheti igénybe, ha a Vevő hozzájárulását adta (amelyet bármikor visszavonhat az alábbiak szerint).

X.8.    A jövőben más személyes adatok felhasználásához a vevő beleegyezése szükséges (melyet bármikor visszavonhat, az alábbiakban feltüntettek szerint).

X.9.    Amennyiben vevő hozzájárulását adta a személyes adatainak a szerződésből vagy megrendelésből eredő kötelezettségeinek teljesítésén túlmenően (különösen marketing célokra), beleegyezését bármikor visszavonhatja – ebben az esetben a vevő az eladóhoz fordulhat a személyes adatok védelmére kijelölt különleges kapcsolattartóhoz: privacy@footshop.cz – ez esetben az eladó nem fogja a visszavont célokra tovább használni a személyes adatokat.

COOKIEK - SÜTIK

X.10. A bolt webes felületének néhány oldala sütiket használ, amelyek apró fájlok, amelyeket a böngészőbe helyeznek, amikor a látogató / vevő meglátogatja az üzlet webes felületét.

X.11. A sütik több célt szolgálnak. A bolt webes felületén az alábbi sütiket használjuk:

- Technikai sütik (alapvető fontosságú): segítik a weboldal használhatóságát az alapvető funkciók, mint például a webhely navigációja és a biztonságos weboldalrészek elérése révén. A weboldal nem működik megfelelően ezen sütik nélkül.

 

- Preferenciális (funkcionális) sütik: lehetővé teszi a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információra, amely megváltoztatja a weboldal viselkedését vagy megjelenését. Például ez a preferált nyelv vagy régió, ahol tartózkodik. Ebben az esetben a jelszó mindig titkosítva van. Ezeknek a sütiknek a használata nem szükséges, de ez sokkal kellemesebbé és könnyebbé teszi az eladó online áruházának látogatását.

 

- Statisztikai és marketing (analitikus) sütik: segít a webhelytulajdonosoknak megérteni, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az információkat névtelenül gyűjtik és továbbítják. Az üzlet webes felületén található analitikus sütiket az RTB House digitális marketing szolgáltatásán keresztül gyűjtik, amelyet az RTB House csoportvállalata működtet, és a Google Inc. szkriptén keresztül, amely ezeket az adatokat anonimizálja. Anonimizálás után már nem személyes adat, mert az anonimizált sütik nem rendelhetők hozzá egy adott látogatóhoz / vevőhöz, konkrét személyhez. Az RTB House szolgáltatás eladója csak anonimmentes formában fogad sütiket. Az eladó nem tudja, hogy egy adott felhasználó hogyan viselkedett a bolt webes felületén (milyen oldalakat látogatott meg, milyen árukat megtekintett stb.). Az eladó a sütikből származó ismereteket reklámozási célokra is felhasználja, amelyek alapján ezen adatok alapján az eladó harmadik felek webhelyein is megjeleníthet hirdetéseket, amelyeket relevánsnak tekint a látogatóval szemben.

X.12. A bolt webes felületének látogatója / vevője ellenőrizheti, hogy milyen cookie-kat dolgozzon fel az eladó. A látogató / vevő használhatja ezt a kiegészítő programot a Google-tól (csak számítógépről lehet futtatni). Vagy a látogató használhatja az egyik általános internetes böngészőt (pl. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome), bekapcsolt anonim böngészési funkcióval, amely megakadályozza a látogatott webhelyek adatainak tárolását, vagy teljesen letilthatja a sütik tárolását. a böngészőben. Ha azonban az áruház webes felületének látogatója szintén letiltja a technikai és funkcionális sütik feldolgozását, ez megakadályozza egyes funkciók működését. Az analitikus sütik letiltásával a látogató nem akadályozza meg a marketing ajánlatok megjelenítését, ezek csak kevésbé relevánsak számára.

X.13. Ha a látogató / vevő az üzlet webes felületét használja, és nem veszi figyelembe a X.12. cikkben ismertetett intézkedéseket, beleegyezik abba, hogy az eladó a cookie-kat használja az említett feltételekben leírtak szerint.

A SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁSBAN ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI

X.14. A személyes adatokkal kapcsolatban minden olyan személynek, akinek az adatait feldolgozzák, a következő jogai vannak:

Hozzáférési jog - az a jog, hogy az adminisztrátortól kérjék a személyes adatokhoz való hozzáférést, amelyeket az adminisztrátor a szolgáltatóval kapcsolatban dolgoz fel, különös tekintettel a következőkre:

- mi a megadott személyes adatok feldolgozásának konkrét célja;

- mik az érintett személyes adatok kategóriái;

- akik az adminisztrátor mellett a személyes adatok címzettjei is;

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama az adminisztrátornál;

- a szolgáltatónak joga van-e tőlünk kérni vagy helyesbíteni a személyes adatok javítását vagy törlését vagy feldolgozásuk korlátozását;

- információ a személyes adatok forrásáról, ha nem a szolgáltatótól szerezték be.

 

Javítás joga - a szolgáltató joga felkérni az adminisztrátort a pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítésére

 

Törlés joga - a szolgáltató joga arra, hogy felszólítsa az adminisztrátort a személyes adatok törlésére (ha az adminisztrátor még nem tette meg ezt), ha az alábbi helyzetek bármelyike ​​előfordul:

a. a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat összegyűjtötték vagy más módon feldolgozták;

b. a személyes adatok feldolgozásának alapjául szolgáló hozzájárulást visszavonták, és feldolgozásának nincs más jogi oka;

c. kifogást emeltek a személyes adatok automatizált feldolgozásán alapuló határozat tárgyában, és az ilyen feldolgozásra nincs nyomós érvényes indok, vagy

d. kifogást emeltek a személyes adatok közvetlen marketing célú feldolgozása miatt;

e. a személyes adatokat illegálisan dolgozták fel;

f. a személyes adatokat törölni kell az adminisztrátorra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabályokban megállapított jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

A feldolgozás korlátozásának joga - az a jog, hogy az adminisztrátort kérje a személyes adatok feldolgozásának korlátozására, ha az alábbi helyzetek bármelyike ​​előfordul:

 

a. a szolgáltató megtagadta a személyes adatok pontosságát azon ideig, amely az adminisztrátor számára szükséges a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez;

b. a személyes adatok feldolgozása illegális, de a szolgáltató megtagadta ezeknek az adatoknak a törlését, és ehelyett kérték az adatok felhasználásának korlátozását;

c. Az adatkezelőnek feldolgozási célokra nincs szüksége a személyes adatokra, de a szolgáltató megköveteli őket a jogi követelések meghatározásához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

d. Felszólalást emeltek a személyes adatoknak a GDPR rendelet 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozása ellen, amíg nem ellenőrzik, hogy az adminisztrátor jogos indokolása meghaladja-e a jogos indokokat.

Az adatok hordozhatóságához való jog - a GPDR-rendeletben meghatározott esetekben a szolgáltatóval kapcsolatos személyes adatok strukturált, általánosan használt és gépi olvasható formátumban történő megszerzésének joga, feltéve, hogy ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga - ha a személyes adatok feldolgozása hozzájáruláson alapul, akkor a szolgáltatónak joga van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozását arra a célra, amelyre a hozzájárulást megadták

 

A tiltakozás joga - a személyes adatoknak az adminisztrátor általi, a rendszergazda jogos érdeke alapján folytatott közvetlen marketing céljából történő feldolgozása elleni bármikor tiltakozás.

 

Panasz benyújtásának joga - panasz benyújtásának joga a felügyeleti szervnél, amely a Személyes Adatok Védelmének Hivatala, Sochora 27 ezredes hadnagy, 170 00 Prága 7, www.uoou.cz

X.15. A fenti követelményeket az eladó értékeli, és ésszerű határidőn belül (legkésőbb a törvényben előírt határidőn belül) válaszol ezekre.

X.16. Az eladó azonban rámutat arra, hogy bizonyos személyes adatok bizonyos körülmények között kizárhatók a fenti követelmények alól. Ilyen kivétel esetén az eladó a kapott kérésre válaszul jelentést készít. Mielőtt az eladó válaszolhat a kérésekre, felkérheti a kérelmezőt, hogy adja meg a személyazonosságának igazolásához szükséges információkat.

BIZTONSÁG

X.17. Eladó nagy figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, azok elvesztése, visszaélés, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása, jogosulatlan hozzáférése, elérhetetlensége és megsemmisítése ellen, s minden ésszerű óvintézkedést megtesz a személyes adatok titkosságának védelme érdekében, beleértve a megfelelő szervezeti és technikai óvintézkedéseket is. A szervezeti óvintézkedések magukban foglalják az ellenőrző mechanizmusokat, melyek korlátozzák a fizikai hozzáférést az eladó adminisztrációs helyiségeibe, az alkalmazottak oktatását és a kartotékrendszer iratainak elzárását. A technikai óvintézkedések magukban foglalják a kódolás alkalmazását, az eladó rendszerébe történő belépés jelvaszas védelmét és antivírus szoftver használatát.

X.18. A személyes adatok nyújtásánál a személyes adatok továbbítása az interneten keresztül lehetséges. Annak ellenére, hogy az eladó maximális erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a vevő által nyújtott személyes adatokat megvédje, az interneten keresztül történő adatátvitel nem teljesen biztonságos. Ezért vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy eladó nem tudja garantálni a személyes adatok biztonságát, melyek az eladó üzletének webfelületén kerülnek átvitelre és, hogy az ilyen továbbítás a saját felelősségére történik. Amint az eladó megkapja a személyes adatokat, szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat fog alkalmazni, hogy megakadályozza az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

X.19. Amennyiben eladó személyesen a vevő/látogató számára jelszót adott vagy amennyiben azt a vevő választotta, mely lehetővé teszi számára a felhasználói fiókjához való hozzáférést, ezen személy felelős a jelszó titokban tartásáért.

X.20. Az üzlet webfelülete és a szociális médiák oldalai alkalmanként tartalmazhatnak linkeket harmadik felek által működtetett oldalakra, beleértve a partnerhálózatot és az eladó cégének egyéb csoportjait is. Az eladó felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az adatvédelmi rendelkezések kizárólag azon személyes adatokra vonatkoznak, melyeket az eladó az üzletének webfelületén és a szociális média oldalain keresztül gyűjt, s nem tehető felelőssé harmadik fél által összegyűjtött és tárolt személyes adatokért. A harmadik fél webhelyei saját feltételekkel rendelkeznek a személyes adatvédelemről, s annak a személynek, aki ezekre a weboldalakra lép, ezekkel a feltételekkel meg kell ismerkednie, mielőtt bármiféle személyes adatot elküld erre a webre.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XI.1. Ha egy adás-vételi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatot a helyi törvény szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó jogát, melyek az általánosan kötelező jogszabályokból erednek.

XI.2. Amennyiben az üzleti feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezések helyett olyan rendelkezés lép érvénybe, amelynek jelentése a leginkább megközelíti az érvénytelen rendelkezéseket. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

XI.3. A szerződés alapján felmerülő kapcsolatokat és esetleges vitákat kizárólag az Európai Unió joga alapján rendezik.

XI.4 Az esetleges viták eladó és vevő között peren kívüli eljárás formájában is megoldhatók. Ebben az esetben a vevő – felhasználó kapcsolatba léphet a peren kívüli megegyezés rendezésére hivatott testülettel, amely például a Cseh Kereskedelmi Felügyelet (Česká obchodní inspekce).

XI.5. A szerződés magyar nyelven készült. Amennyiben a vevő szükségletére a szerződés szövegének fordítására sor kerül, a szerződés értelmezéséről kialakult esetleges vita során a szerződés magyar nyelvű értelmezése érvényes.

XI.6. Ezen Általános Üzleti Feltételek, azok részeit is beleértve, 2020.08.01-től érvényesek és hatályosak és eltörli az előző üzleti feltételek változatát, azok részeit is beleértve. A feltételek rendelkezésre állnak az eladó székhelyén és telephelyein vagy elektronikus formában a www.footshop.hu weboldalon.

XI.7. Az eladó elérhetőségei:  

kézbesítési cím: Footshop, U tabulky 3020, hala X, 193 00 Praha 20, Česká Republika

elektronikus posta címe: help@footshop.hu

telefon +36 1 550 7946.

Prága, 2020., 16.9.

XY-ig érvényes általános szerződési feltételek ITT találhatók - 17.9.2020, ITT